SKOON Tegnologie

Tydens die vestiging van ons maatskappy het ons ons eie tegnologie ontwikkel vir die vervaardiging van biodiesel. In die proses het ons binne ons groep heelwat kundigheid opgebou in kontinue biodiesel aanlegte.

Indien u belangstel in 'n kontinue aanleg, kontak gerus vir SKOON Tegnologie bk.